Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru
 
 

Önemli / Important;

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ     : 02 Mayıs - 13 Haziran 2019
INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM APPLICATION DATES : 02 May - 13 June 2019

 

* Adayların başvuru aşamalarını, başvuru yaptıkları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi/belge yüklemeleri ile hatalı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

* The candidate students need to follow their applications via the application system. The applications with missing information/document will not be evaluated.


Not: Şifresini unutan adaylar yeni kullanıcı girişi ile yeni şifre edinebilirler.

Note: Candidates who forgot the password can obtain a new password with the new user input.


 
14 Ağustos 2020 Cuma


 New Users / Yeni Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers
 
 


 For Existing Users / Mevcut Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Şifre / Password
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers


Remaining Time to Log In
 
 
© Proliz Yazılım